विज्ञापनको लागि

पूर्व नेपाल मिडिया हाउस प्रा.लि

पूर्व नेपाल मिडिया हाउस प्रालि द्धारा सञ्चालित यो समाचार मुलक अनलाईनमा तपाईले बिज्ञापन गर्दा निम्न फाईदा पाउनु हुने छ ।
१) तपाइको उत्पादन वा सेवा तपाईले लक्षित ग्रहक वा सेवा ग्राहिसँग सजिलै र तुरुन्तै पुग्ने छ ।
२) तपाई घरै बसि बसि आफ्ना उत्दापनलाई बिस्व बजार सम्म सजिलै बेच्न सक्नु हुने छ ।
३) हामी चाँडै नै पूर्व नेपाल अनलाईन सपिङ पनि सञ्चालन गर्ने भएकोले त्यस प्लेटफर्म मार्फत तपाई आफ्नो उत्पादन र सेवालाई लक्षित ग्राहक वा सेवा ग्राही माझ झन प्रवाबकारी तरिकाले पूर्याउन सक्नु हुने छ ।
तत्कालै निम्न मोवाईल नम्वरमा तुरुन्तै फोन गरि यो अवसर नगुमाउनु होस ।
मोवाईल नम्वरः
९८६२६७६३३४
९८४२७४३३५०
९८४९७११९८३३
९८२४३१२६००

एस एन मार्केट दमक
फोन नम्वर : ०२३ ५८१५०३